تماس با ما

فروشگاه اینترنتی “واکی تاکی ۱۲۳” فاقد فروش حضوری می‌باشد و نوع فروش تنها به صورت غیرحضوری با تماس مستقیم با فروشگاه و ثبت سفارش از طریق تلفنی می‌باشد. بعد از تماس شما در طی ۱ الی ۴۸ ساعت سفارش، ‌باتوجه به مکان جغرافیایی شما در سراسر ایران به صورت سالم و بسته بندی شده تحویل شما می‌گردد.
تماس مستقیم با فروشگاه با شماره تماس :